Mountainbike tour

Kauns - Faggen

2.5km
Start point
Gemeindehaus Kauns
End point
Dorfzentrum Faggen

Similar Tours

Medium
810m | 18.8km
Mountainbike tour
Wallfahrtsrunde Kaltenbrunn
Begin: Kappelle im Weiler Nufels im Kaunertal
End: Kappelle im Weiler Nufels im Kaunertal
Medium
500m | 4.4km
Mountainbike tour
Verpeilalm
Begin: Schotterparkplatz kurz vor dem Quellalpin im Kaunertal
End: Verpeilalm
Difficult
834m | 10.87km
Mountainbike tour
751 | Pfunds-Radurschltal
Begin: Touristoffice Pfunds
End: Radurschlalm
Difficult
975m | 21.4km
Mountainbike tour
Wiesele - Tour
Begin: Infobüro Prutz
End: Infobüro Prutz
Medium
31m | 8.19km
Mountainbike tour
762 | St. Georgen Tour
Begin: Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
End: St.Georgen, Serfaus
Medium
1063m | 9.12km
Mountainbike tour
Stalanzer Alm-Tour
Begin: Ried
End: Stalanzer Alm
Medium
940m | 9.9km
Mountainbike tour
Aifneralm
Begin: Gemeindeamt Kauns
End: Aifnerlam
Difficult
1330m | 32.33km
Mountainbike tour
7042 | Schweizrunde
Begin: Nauders
End: Nauders